پلن موردنظر را انتخاب کنید

نگران نباشید! تا هفت روز گارانتی بازگشت وجه دارید

هاست 1000 مگابایت با امکانات فول

هزار زیر دامنه
هزار پارک دامنه
هزار ادان دامنه
هزار ایمیل
و امکانات فوق العاده دیگر

  • با خرید این نوع هاست شما به این امکانات دست خواهید یافت
هاست 3000 مگابایت با امکانات فول

سه هزار زیر دامنه
سه هزار پارک دامنه
سه هزار ادان دامنه
سه هزار ایمیل
و امکانات فوق العاده دیگر

  • با خرید این نوع هاست شما به این امکانات دست خواهید یافت
هاست 2000 مگابایت با امکانات فول

دو هزار زیر دامنه
دو هزار پارک دامنه
دو هزار ادان دامنه
دو هزار ایمیل
و امکانات فوق العاده دیگر

  • با خرید این نوع هاست شما به این امکانات دست خواهید یافت